ELVEMA s.r.o.
+420 566 520 848
info@elvema.eu

Projekce, projektová činnost


Jednou z několika  nosných činností naší firmy je projektová činnost. Základem kvalitní projekce jsou několikaleté zkušenosti s projektováním v oblasti elektroinstalací, odborné zvyšování kvalifikace zaměstnanců a klidné pracovní prostředí.


Zpracování projektové dokumentace elektro ve stupních:

 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dílenská dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení

Příklady aplikací projektových dokumentací

 • Trafostanice, hlavní rozvodny, záložní zdroje
 • Silnoproudé elektroinstalace, rozvaděče
 • Bateriové systémy nouzového osvětlení
 • Inteligentní řízení budov
 • Slaboproudé instalace (EZS, EPS, SK, JČ, PR, STA, DT)
 • Měření a regulace, automatické řízení

Zaměřená na výstavby

 • Bytové a rodinné výstavby
 • Administrativní budovy
 • Obchodní centra, prodejní plochy
 • Výrobní a skladovací haly
 • Veřejné osvětlení a inženýrské sítě
 • Sportovní haly a sportoviště
 • Kulturní domy, Kina
 • Komunitní centra
 • ...

Projekty jsou zpracovávány ve standardech:

 • AutoCad  (výstup dwg)
 • Microsoft Word, Excel (výstup doc, resp. xls)Zpět


© 2019  ELVEMA s.r.o. | info@elvema.cz | Administrace