ELVEMA s.r.o.
+420 566 520 848
info@elvema.eu

EGOS


SYSTÉM INTELIGETNÍ ELEKTROINSTALACE PRO 21.STOLETÍ

EGOS:
Systém Egos zajištuje komfortní ovládání Vašeho bydlení pomocí dotykových panelů.

Aby systém inteligetní elektroinstalace byl spolehlivý plně funkční a uživatelsky přívětivý, je nutné systém vždy navrhnout a upravit dle parametrů objektu, instalované technologie a požadavků uživatele objektu. Všechny tyto přednosti v sobě obsahuje systém EGOS. Systém Egos je vždy navrhnutý a naprogramovaný dle technologických požadavků a dle požadavků objednatele. Úpravy automatizační logaritmů a ovládacích menu displejů lze provádět přes internet.

Společnost Elvema, s.r.o. se zabývá návrhem, projekcí a realizací systému EGOS, včetně kompletních silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací.

POKOJOVÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ:

Pokojový dotykový displej umožňuje jednoduchým způsobem přepínat
světelné scény v pokoji, ovládat žaluzie a změnit teplotu v pokoji.

Obrazovky displejů lze přizpůsobit ovládané technologii a
požadavkům uživatele.

Režim spořič displeje – zobrazuje aktuální čas a venkovní
teplotu.

Noční podsvícení displeje.

Měření teploty.

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEL:

Centrální nastavění světelných scén, referenčních teplot a
časových programů, centrální ovládaní žaluzií, ovládání
ostatních technologií (rekuperace, bazén, zavlažování…)

Režim spořič displeje – zobrazuje aktuální čas a venkovní
teplotu.

Noční podsvícení displeje.

Luxusní design.


Světelné scény:
Systém Egos umožnuje stmívat svítidla, kombinovat světelné okruhy a intenzity osvětlení k dosažení maximální světelné pohody. Svítidla je možné stmívat čtyřstupňovým stmívacím aktorem, případně po datové zběrnici DALI. Systém dále umožňuje realizovat světelné cesty, denní a noční režimy, kombinace ovládání osvětlení se zatažením žaluzií a rolet.
Po stisknutí vypínače dojde k zapnutí 2. světelné scény a na dotykovém displeji lze přepnou na některou ze čtyř světelných scén.

Topení, chlazení:

Systém Egos ovládá teplotu v jednotlivých místnostech na základě aktuální teploty měřené vestavěným teplotním čidlem v pokojovém ovládacím panelu, případně na základě externího teplotního čidla. Na základě hodnot individuelně nastavených pro každou místnost v centrálním panelu, zapíná systém podlahové vytápění, spojitě ovládá ventily radiátorů, a časově spíná topné žebříky v koupelnách. Systém dále umožňuje ovládání chladících systémů, fancoilů a konvektorů.
Regulace teplotních médií probíhá vždy na základ venkovní teploty v tzv. ekvitermním režimu.

Žaluzie, rolety:>
Systém Egos ovládá žaluzie pomocí pokojových ovládacích displejů a to jak jednotlivě, tak ve skupinách. Centrálně lze pak ovládat žaluzie z centrálního panelu.
Systém dále umožnuje připojení čidla rychlosti větru a v případě překročení maximální intenzity rychlosti větru dojde k vytažení žaluziíí, tak aby nedošlo k jejich poškození.

Centrální tlačítko:
Systém Egos umožnuje připojení centrálního tlačítka. Po stisknutí centrálního tlačítka dojde k vypnutí všech určených spotřebičů, k vypnutí všech svítidel a zatažení všech žaluzií.
V případě, že je centrální tlačítko vypnuté po dobu delší jak 24hodin, dojde k zapnutí tzv.simulace přítomnosti.

EZS  - zabezpečovací systém:
Systém Egos je realizován vždy v kombinaci s certifikovaným
zabezpečovacím systémem Ezgos. V případě spuštení alarmu,
systém Egos zapne všechny svítidla, vytáhne všechny žaluzie a
odešle odkaz ke ztažení MMS s fografií narušitele.

Bazénové technologie, solární panely, tepelná čerpadla, zavlažování….
Systém Egos umožnuje automaticky ovládat bazenové technologie, dávkování chemikálií, osvětlení a zakrytí bazénu, kombinace solárních panelů, tepelných čerpadel a plnových kotlů systému zavlažování a ostatních technologie. Systém Egos umožnuje naprogramovat libovolné funkce požadavané dodavatele technologie, systémem lze ovládat techologie libovolných výrobců. Ovládání technologií je z centrální panelu, ve stejném ovládacím menu a se stejným způsobem ovládání. Vybrané fukcem jako např.zakrytí bazénu, rozvícení venkovního osvětlení lze doplnit na libovolný pojový ovládací panel. Vzhledem k tomu, že automatické ovládání zajištuje systém Egos, lze dodat technologie bez vlastní automatiky.


Ovládání systému EGOS:
Systém Egos lze ovládat z centrální dotykového panelu a z pokojových dotykových displejů. Dále lze systém ovládat pomocí SMS, přes internet a pomocí mobilních telefonů z kategorie smartphone.
Zpět


© 2019  ELVEMA s.r.o. | info@elvema.cz | Administrace